Corona 2020 heeft heel wat roet in het eten gegooid wat betreft de buitenlandse stage ism Vuelta Turistica. We hopen in 2021 een vervolg te kunnen breien aan ons stage verhaal. Info kan je nog steeds bekomen via David Stannard of via kct@knoet.be.